XIII Nacionalni kongres oftalmologa Rumunije udružen sa XI Kongresom oftalmološkog društva za Jugoistočnu Evropu (SEEOS), Bukurešt, Rumunjska 1-4.oktobar. 2014.

You may also like...

Leave a Reply