Organi upravljanja COFD

Organi upravljanja COFD

Predsjednik

Dr Nikola Cvijović
cvijovicnikola82@gmail.com

Sekretar

Dr Tomislav Šimun
cofd@t-com.me

Upravni odbor :

Dr Nikola Cvijović

Dr Jovan Milić

Dr Željko Maraš

Dr Tomislav Šimun

Dr Edita Files Bradarić

Nadzorni odbor:

Prof. dr. Antoaneta Adžić Zečević  (predsjednica)

Dr Marina Đuretić Guzina

Dr Bojana Mijatović

Skupštinu COFD-a čine svi članovi društva (35).