Organi upravljanja COFD

Organi upravljanja COFD

Predsjednica

Dr Biljana Milojko Šćepović dr sci.med.
biljana.milojko@kccg.me

Sekretarica

Dr Edita Files Bradarić
cofd@t-com.me

Upravni odbor :

Dr Biljana Milojko Šćepović dr sci. med.

Dr Edita Files Bradarić

Dr Saimir Markišić mr.sci.

Dr Danijela Đurović Raonić mr.sci.

Dr Jelena Bulatović Marković

Nadzorni odbor:

 Dr Željka Ašanin (predsjednica)
Dr Marina Đuretić Guzina
Dr Bojana Mijatović

Skupštinu COFD-a čine svi članovi društva (39).