Organi upravljanja COFD

Organi upravljanja COFD

Predsjednik

Dr Nikola Cvijović
cvijovicnikola82@gmail.com

mail sekretara cofd@t-com.me

Upravni odbor :

Dr Nikola Cvijović

Dr Jovan Milić

Dr Željko Maraš

Dr Tomislav Šimun

Dr Edita Files Bradarić

Nadzorni odbor:

 Prof. dr. Antoaneta Adžić Zečević  (predsjednica)
Dr Marina Đuretić Guzina
Dr Bojana Mijatović

Skupštinu COFD-a čine svi članovi društva (39).