Kongres Budva 2015

PRVO OBAVJEŠTENJE

1. KONGRES OFTALMOLOGA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

12. KONGRES UDRUŽENJA OFTALMOLOGA JUGOISTOČNE EVROPE (SEEOS)

15-18. Oktobar 2015 | Mjesto odžavanja: Hotel Mediteran, Bečići, Budva, Montenegro

cofd-prvi-montenegro-kongres-ver-2-copy

 

Napomena: Ovaj dokument u Microsoft Word formatu, možete preuzeti OVDJE >>> 

Poštovane koleginice, kolege , dragi prijatelji i saradnici,

Pred Vama je prvo obavještenje sa važnim informacijama o organizaciji kongresa kao i uputstva o Vašem učešću u programu kongresa i boravku u Budvi. Informacije ćemo ažurirati kako se bude približavao datum održavanja kongresa, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Želja nam je da svojim prisustvom i aktivnim učešćem u programu kongresa doprinesete kvalitetu ovog događaja, da susret sa kolegama i prijateljima iskoristite za razmjenu iskustava u oftalmološkoj praksi i nauci, i da vaš boravak u Budvi bude ugodan i nezaboravan.

Dobro došli u Budvu!

 

ORGANIZATOR

CRNOGORSKO OFTALMOLOŠKO DRUŠTVO

 

MJESTO ODRŽAVANJA

HOTEL MEDITERAN, BEČIĆI,

BUDVA, CRNA GORA

 

DATUM ODRŽAVANJA

15-18.OKTOBAR 2015

 

SEKRETARIJAT KONGRESA

ASTAKOS Travel & Events

cofd@astakos.com

 

WEB ADRESA KONGRESA

www.cofd.me

 

 

JEZIK  NA KONGRESU

CRNOGORSKI / ENGLESKI

PREDSJEDNICA KONGRESA

ANTOANETA ADŽIĆ ZEČEVIĆ

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

EDITA FILES BRADARIĆ  Predsjednica

ANTOANETA ADŽIĆ ZEČEVIĆ

SANJA BOROVIĆ

BILJANA MILOJKO

DANIJELA ĐUROVIĆ RAONIĆ

 

 

NAUČNI ODBOR

Prof.dr ZORAN KULJAČA Predsjednik

Beograd, Srbija

Doc. dr ANTOANETA ADŽIĆ ZEČEVIĆ

Podgorica, Crna Gora

Prof.dr MIROSLAV VUKOSAVLJEVIĆ

Beograd, Srbija

Doc.dr MILKA MAVIJA

Banja Luka,R.Srpska, Bosna i Hercegovina

ODBOR  SEEOS I PREDAVAČI
DANIELA FELICIA SELARU (Rumunjska)Predsjednica 2014 MAHMUT KASKALOGLU (Turska)
EDITA FILES BRADARIĆ (Crna Gora) Predsjednica 2015 MARKO HAWLINA (Slovenija)
ANDREJ CERNAK (Slovačka) MUSTAFA SEFIĆ (Bosna i Hercegovina)
ATHANASIOS NIKOLAKOPOULOS (Grčka) NADIYA F. BOBROVA (Ukrajina)
CESARE FORLINI  (Italija) NIKICA GABRIĆ (Hrvatska)
EUGENIU BENDELIC (Moldavija) PAJTIM LUTAJ (Albanija)
GAZMEND KACANIKU (Kosovo) PETJA VASSILEVA (Bugarska)
JANOS NEMETH (Mađarska) SLOBODANKA LATINOVIĆ (Srbija)
MAGDALENA ANTOVA VELEVSKA (Makedonija) TITOS CRISTOFORIDIS (Kipar)

 

TEME KONGRESA
·         VISION 2020  – uzroci sljepila i  preventivne aktivnosti
·         Dijabetična retinopatija – glavni uzrok sljepila u zemljama  jugoistočne  Evrope
·         Retinopatija nedonoščadi – skrining i liječenje u zemljama jugoistočne Evrope
·         SEE-ARVO Sesija – klinička i naučna istraživanja u oblasti  vida i oftalmologije
·         Katarakta ·         Tumori
·         Refraktivna hirurgija ·         Strabizam i dječija oftalmologija
·         Rožnjača i spoljnja površina oka ·         Neurooftalmologija
·         Glaukom ·         Orbita i adneksa
·         Medikal retina ·         Trauma oka
·         Vitreoretinalna hirurgija ·         Uveitisi

 

 

PRELIMINARNA LISTA POZIVNIH PREDAVAČA
STEFAN SEREGARD, Štokholm, Švedska, Predsjednik SOE
LEONIDAS ZOGRAFOS, Lozana, Švajcarska MIRKO JANKOV, Beograd, Srbija
SPYROS GEORGARAS, Atina, Grčka MIROSLAV VUKOSAVLJEVIĆ, Beograd, Srbija
K.SHENG LIM, London, Velika Britanija MIROSLAV STAMENKOVIĆ, Beograd, Srbija
ANA OROS, Novi Sad, Srbija NADA RADOVIĆ, Beograd, Srbija
BRANISLAV STANKOVIĆ, Beograd, Srbija STELA VUJOŠEVIĆ, Padova, Italija
BRANKA STIRN-KRANJC , Ljubljana, Slovenija VESNA JAKŠIĆ, Beograd, Srbija
IVAN STEFANOVIĆ, Beograd, Srbija VESNA DIMOVSKA JORDANOV, Skopje, Makedonija
MILKA MAVIJA, Banjaluka,Bosna i Hercegovina. MIRCEA VASILE FILIP,Bukurešt,Rumunjska
BILJANA KUZMANOVIĆ ELABJER, Zagreb, Hrvatska ZORA IGNJATOVIĆ, Beograd, Srbija
DRAGAN VUKOVIĆ, Beograd, Srbija
VLADIMIR PFEIFER, Ljubljana, Slovenija ZORAN TOMIĆ, Beograd, Srbija

 

 

KOTIZACIJE ZA UČESNIKE KONGRESA

Kategorije   do 31.05.2015. do 30.09.2015.  od 01.10.2015.
Oftalmolozi 120 € 150 € 180 €
Specijalizanti 60 € 75 € 90 €
Osobe u pratnji 75 €  75 € 75 €

 

Kotizacija uključuje: Ceremoniju otvaranja, prisustvo svim naučnim sesijama, sve štampane materijale, kafe pauze, pauze za ručak, kongresnu večeru i svjedočanstvo o prisustvu.

Registracija za prateće osobe uključuje: Ceremoniju otvaranja, poludnevni izlet na Cetinje, kongresnu večeru.

 SMJEŠTAJ

Hotel Single room Double room
Mediteran **** 65,00 € 100,00 €
Iberostar **** 62,00 € 88,00 €
TN Slovenska plaža *** 39,00 € 65,00 €
TN Slovenska plaža **** 43,00 € 72,00 €

Cijene su po sobi na dan i uključuju noćenje i doručak,  PDV i lokalne takse.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU I SMJEŠTAJ (Microsoft Word i Adobe PDF)

UPUTSTVA ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA/ NAČIN I DUŽINA TRAJANJA PREZENTACIJE

 

PLAN ZA SLANJE SAŽETAKA
Početak slanja sažetaka 1. april  2015.
Krajnji rok za slanje sažetaka 1.  avgust 2015.
Obavještenje o prihvaćanju sažetka      1.septembar 2015.
Slanje sažetaka na e-mail:  cofd@t-com.me