O društvu

O društvu

Crnogorsko oftalmološko društvo (COFD) je nevladina organizacija koja ima za cilj afirmaciju i unapređenje oftalmološke nauke i prakse u Crnoj Gori.

Društvo je osnovano 10.06.2005.g. na inicijativu pokojnog dr Borivoja Vukčevića i uz podršku još nekoliko oftalmologa kao osnivača. Dr Borivoje Vukčević je bio prvi predsjednik društva ali njegova iznenadna smrt nakon pola godine od osnivanja, dovela je do zamrzavanja  aktivnosti društva. Nakon dvije godine ostali članovi upravnog odbora reaktiviraju rad društva i organizuju prvu  Skupštinu društva 18.02.2008.g. na kojoj je Dr Antoaneta Adžić Zečević izabrana za predsjednika društva i bila predsjednik u dva mandata. U periodu od 2016 do 2018.godine predsjednik društva je bio Dr Zoran Koturović dr.sci.med., od 2018.g. do 2023.g. predsjednica društva je bila Dr Biljana Milojko Šćepović dr.sci.med. Na posljednjoj izbornoj sjednici Skupštine COFD-a održanoj 1.04.2023.g. za novog predsjednika društva je izabran Dr Nikola Cvijović.

U proteklom periodu društvo je organizovalo deset stručnih skupova i jedan seminar, postalo je član  Evropskog oftalmološkog društva (SOE) i Društva oftalmologa za jugoistočnu Evropu (SEEOS).Kao kruna djelovanja društva je organizovanje Prvog kongresa oftalmologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem i Dvanaestog kongresa udruženja oftalmologa Jugoistočne Evrope (SEEOS) koji je održan od 15-18.oktobra 2015.g. u Budvi. Predstavnik društva u bordu SOE do 2016.g. je bila Doc dr Antoaneta Adžić Zečević, zatim Dr Zoran Koturović mr.sci.do 2018.g. i dr Biljana Milojko Šćepović dr sci.med do 2023.g. Predstavnik društva u bordu SOE za naredni mandat biti će dr Nikola Cvijović. Predstavnica u bordu SEEOS je  Dr Edita Files Bradarić.

Društvo će u narednom periodu nastaviti sa  organizovanjem stručnih skupova, obavještavati oftalmologe o aktuelnim zbivanjima iz područja oftalmologije i međunarodnim susretima i kongresima, podsticati oftalmologe na aktivno učešće i predstavljanje na skupovima i kongresima, predlagati mogućnosti za stručno usavršavanje i edukaciju iz određenih područja oftalmologije, posebno za mlađe oftalmologe, proširiti saradnju sa ostalim sličnim udruženjima, državnim institucijama i kampanjama  koje se tiču zdravstvenog prosvjećivanja i prevencije  oboljenja očiju i udruženih oboljenja.

Cilj je Crnogorskog oftalmološkog društva da svojim kontinuiranim radom, stručnim i naučnim autoritetom utiče na poboljšanje organizacije i kvaliteta oftalmoloških usluga i liječenja u Crnoj Gori.

Učlanjenje u Društvo je na dobrovoljnoj bazi i do sada ima 39 članova.

Član Društva postaje se ispunjenjem Pristupnice i uplatom godišnje članarine od 30€.