Organi upravljanja COFD

Organi upravljanja COFD

Predsjednik

Dr Zoran Koturović mr. sci.

Sekretarica

Dr Edita Files Bradarić

Upravni odbor :

Dr Zoran Koturović mr. sci.

Dr Edita Files Bradarić

Dr Saimir Markišić mr.sci.

Dr Biljana Šćepović dr.sci.

Dr Mujo Agović

Nadzorni odbor:

Prim. Dr Azra Purišić Lješnjanin (predsjednica)

Dr Marina Đuretić Guzina

Dr Bojana Mijatović

Skupštinu COFD-a čine svi članovi društva.