Tagged: escrs

0

ESCRS Winter meeting in Ljubljana, Slovenia 14-16.february 2014

Već prije najavljen zimski susret ESCRS u Ljubljani od 14-16.februara se približava, uz povoljnosti kotizacije za specijaliste od 100€ i specijalizante i medicinske sestre od 25€. Sve informacije možete naći na sajtu http://www.escrs.org/ljubljana2014/default.asp