O društvu

O društvu

Crnogorsko oftalmološko društvo (COFD) je nevladina organizacija koja ima za cilj afirmaciju i unapređenje oftalmološke nauke i prakse u Crnoj Gori.

Društvo je osnovano 10.06.2005.g. na inicijativu pokojnog dr Borivoja Vukčevića i uz podršku još nekoliko oftalmologa kao osnivača. Dr Borivoje Vukčević je bio prvi predsjednik društva ali njegova iznenadna smrt nakon pola godine od osnivanja, dovela je do zamrzavanja  aktivnosti društva. Nakon dvije godine ostali članovi upravnog odbora reaktiviraju rad društva i organizuju prvu  Skupštinu društva 18.02.2008.g. na kojoj je Dr Antoaneta Adžić Zečević izabrana za predsjednika društva i bila predsjednik u posljednja dva mandata. Na posljednjoj izbornoj skupštini održanoj 9.04.2016. za predsjednika društva u narednom mandatu izabran je Dr Zoran Koturović mr.sci.

U proteklom osmogodišnjem periodu društvo je organizovalo sedam stručnih skupova i jedan seminar, postalo je član  Evropskog oftalmološkog društva (SOE) i Društva oftalmologa za jugoistočnu Evropu (SEEOS). Predstavnik društva u bordu SOE do 2016.g. je bila Doc dr Antoaneta Adžić Zečević a u narednom mandatu predstavnik u bordu SOE  će biti Dr Zoran Koturović mr.sci. Predstavnica u bordu SEEOS je  Dr Edita Files Bradarić.

Društvo će u narednom periodu nastaviti sa  organizovanjem stručnih skupova, obavještavati oftalmologe o aktuelnim zbivanjima iz područja oftalmologije i međunarodnim susretima i kongresima, podsticati oftalmologe na aktivno učešće i predstavljanje na skupovima i kongresima, predlagati mogućnosti za stručno usavršavanje i edukaciju iz određenih područja oftalmologije, posebno za mlađe oftalmologe, proširiti saradnju sa ostalim sličnim udruženjima, državnim institucijama i kampanjama  koje se tiču zdravstvenog prosvjećivanja i prevencije  oboljenja očiju i udruženih oboljenja.

Cilj je Crnogorskog oftalmološkog društva da svojim kontinuiranim radom, stručnim i naučnim autoritetom utiče na poboljšanje organizacije i kvaliteta oftalmoloških usluga i liječenja u Crnoj Gori.

Učlanjenje u Društvo je na dobrovoljnoj bazi i do sada ima 35 članova.

Član Društva postaje se ispunjenjem Pristupnice i uplatom godišnje članarine od 30€.